By 17 listopada 2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje uczestnictwo w branżowej konferencji dla sektora rolno-spożywczego na rynku koreańskim ( Korea Południowa).

Opis zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu PMT/1021/7N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , oś priorytetowa II “Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” , Działanie 3.3. “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.1. “Polskie Mosty Technologiczne”

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy uczestnictwa firmy Zamawiającego w branżowej konferencji dla sektora rolno-spożywczego na rynku koreańskim, w ramach której zorganizowane zostaną:

  1. Udział firmy Zamawiającego w sesjach plenarnych konferencji
  2. Udział firmy Zamawiającego w panelach branżowych konferencji
  3. Udział firmy Zamawiającego w panelach dyskusyjnych konferencji
  4. Prezentacja oferty Zamawiającego oraz potencjału polskiego sektora rolno-spożywczego w kategorii uprawy oraz eksportu grzybów
  5. Udział firmy Zamawiającego w sesji matchmakingowej

UWAGA! Z uwagi na ogólnoświatową sytuację zdrowotną spowodowaną pandemią wirusa SARS COV-2 ( Covid – 19) Zamawiający dopuszcza organizację udziału w konferencji w formule on-line. W przypadku uzgodnienia takiej formy udziału firmy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. Udostępnienia Zamawiającemu narzędzi technicznych umożliwiających udział w konferencji
  2. Sprawowania nadzoru technicznego and prawidłowym przebiegiem wydarzenia.

Długość trwania misji handlowej: 3 dni pobytu na miejscu docelowym.
Ilość uczestników z firmy Zamawiającego: 1 osoba

Pobierz dokument