By 17 listopada 2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem Zamawiającego do certyfikacji wraz z wykonaniem audytu przedcertyfikacyjnego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu PMT/1021/7N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , oś priorytetowa II “Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” , Działanie 3.3. “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacjiinnowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.1. “Polskie Mosty Technologiczne”

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania usługi doradczej w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem firmy Zamawiającego do certyfikacji SAFE QUALITY FOOD (SQF) CERTIFICATION wraz z przeprowadzeniem audytu przedcertyfikacyjnego.

Pobierz dokument