By 17 listopada 2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje uczestnictwo w branżowej konferencji sektora rolno-spożywczego na rynku Singapuru.

Opis zamówienia

Zamówienie realizowane bedzie w ramach projektu PMT/1030/7N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , oś priorytetowa II “Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach” , Działanie 3.3. “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacjiinnowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.1. “Polskie Mosty Technologiczne”

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy uczestnictwa firmy Zamawiającego w branżowej konferencji dla sektora rolno-spożywczego na rynku Singapuru, w ramach której zorganizowane zostaną:

  1. Udział firmy Zamawaijącego w sesjach plenarnych konferencji
  2. Udział firmy Zamawiającego w panelach branzowych konferencji
  3. Udział firmy Zamawiającego w panelach dyskusyjnych konferencji
  4. Prezentacja oferty Zamawiającego oraz potencjału polskiego sektora rolno-spożywczego w kategorii uprawy oraz eksportu grzybów
  5. Udział firmy Zamawiającego w sesji matchmakingowej

UWAGA! Z uwagi na ogólnoświatową sytuację zdrowotną spowodowaną pandemią wirusa SARS COV-2 ( Covid – 19) Zamawiający dopuszcza organizację udziału w konferencji w formule on-line. W przypadku uzgodnienia takiej formy udziału firmy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. Udostepnienia Zamawiającemu narzedzi technicznych umozliwiających udział w konferencji
  2. Sprawowania nadzoru technicznego and prawidłowym przebiegiem wydarzenia.

Pobierz dokument