By 17 listopada 2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę tłumaczenia dokumentów na język koreański.

Opis zamówienia

Zamówienie realizowane bedzie w ramach projektu PMT/1021/7N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , oś priorytetowa II “Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach” , Działanie 3.3. “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacjiinnowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.1. “Polskie Mosty Technologiczne”

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania usługi tłumaczenia dokumentów na język koreański niezbędnego dla przyszłego wprowadzenia produktu Zamawiającego na rynek Korei Południowej, w tym:

  • Umów przedwstepnych
  • Kontraktów handlowych z sieciami sklepów wielkopowierzchniowych
  • Kontraktów handlowych dotyczących dystrybucji towarów
  • Umów z agencją celną
  • Umów dotyczących magazynowania towaru
  • Umów dot. organizacji akcji promocyjnych oraz działań marketingowych na rynku docelowym
  • Umów dotyczących reklamacji i zwrotów produktów

Pobierz dokument