By 17 listopada 2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem opisów technicznych produktów spozywczych wytwarzanych przez Zamawiającego zgodnych z prawodawstwem Singapuru, wraz z projektem 8 etykiet produktowych.

Opis zamówienia

Zamówienie realizowane bedzie w ramach projektu PMT/1030/7N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , oś priorytetowa II “Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach” , Działanie 3.3. “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacjiinnowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.1. “Polskie Mosty Technologiczne”

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania usługi doradczej w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem opisów technicznych produktów spożywczych wytwarzanych przez Zamawiającego zgodnych z prawodawstwem Singapuru wraz z projektem 8 etykiet produktowych.

Pobierz dokument