By 17 listopada 2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem Zamawiającego do certyfikacji wraz z wykonaniem audytu przedcertyfikacyjnego.

Opis zamówienia

Zamówienie realizowane bedzie w ramach projektu PMT/1030/7N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , oś priorytetowa II “Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach” , Działanie 3.3. “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacjiinnowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.1. “Polskie Mosty Technologiczne”

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania usługi doradczej w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem firmy Zamawiającego do certyfikacji ISO 28000STANDARD: SUPPLY CHAIN SECURITY CERTIFICATION wraz z przeprowadzeniem audytu przedcertyfikacyjnego.

Pobierz dokument