By 9 czerwca 2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje uczestnictwo w branżowej konferencji dla sektora rolno-spożywczego na rynku indonezyjskim.

Opis zamówienia
Zamówienie realizowane bedzie w ramach projektu PMT/1039/7N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 , oś priorytetowa II “Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach” , Działanie 3.3. “Wsparcie promocji oraz internacjonalizacjiinnowacyjnych przedsiębiorstw” , Poddziałanie 3.3.1. “Polskie Mosty Technologiczne”

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy uczestnictwa firmy Zamawiającego w branżowej konferencji dla sektora rolno-spożywczego na rynku indonezyjskim, w ramach której zorganizowane zostaną:

 1. Udział firmy Zamawaijącego w sesjach plenarnych konferencji
 2. Udział firmy Zamawiającego w panelach branzowych konferencji
 3. Udział firmy Zamawiającego w panelach dyskusyjnych konferencji
 4. Prezentacja oferty Zamawiającego oraz potencjału polskiego sektora rolnospożywczego w kategorii uprawy oraz eksportu grzybów
 5. Udział firmy Zamawiającego w sesji matchmaikingowej

UWAGA! Z uwagi na ogólnoświatową sytuację zdrowotną spowodowaną pandemią wirusa SARS COV-2 ( Covid – 19) Zamawiający dopuszcza organizację udziału w konferencji w formule on-line. W przypadku uzgodnienia takiej formy udziału firmy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Udostepnienia Zamawiającemu narzedzi technicznych umozliwiających
  udział w konferencji
 2. Sprawowania nadzoru technicznego and prawidłowym przebiegiem
  wydarzenia.

Pobierz dokument