Subventions et projets

Projets

Indonesia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2020/ PMT/1039/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje uczestnictwo w branżowej konferencji dla sektora rolno-spożywczego na rynku indonezyjskim.… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2020/ PMT/1039/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę tłumaczenia dokumentów na język indonezyjski. Opis zamówienia Zamówienie realizowane… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2020/ PMT/1039/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą polegającą na weryfikacji prawnej dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2020/ PMT/1039/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem opisów technicznych… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2020/ PMT/1039/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem Zamawiającego do… Zobacz więcej

Korea

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2020/ PMT/1021/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje uczestnictwo w branżowej konferencji dla sektora rolno-spożywczego na rynku koreańskim… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2020/ PMT/1021/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę tłumaczenia dokumentów na język koreański. Opis zamówienia Zamówienie realizowane… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2020/ PMT/1021/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą polegającą na weryfikacji prawnej dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2020/ PMT/1021/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem opisów technicznych… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2020/ PMT/1021/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem Zamawiającego do… Zobacz więcej

Singapur

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2020/ PMT/1030/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje uczestnictwo w branżowej konferencji sektora rolno-spożywczego na rynku Singapuru. Opis… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2020/ PMT/1030/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą polegającą na weryfikacji prawnej dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2020/ PMT/1030/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem opisów technicznych… Zobacz więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2020/ PMT/1030/7N/2019 Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę doradczą w zakresie doradztwa związanego z przygotowaniem Zamawiającego do… Zobacz więcej

Subventions

East Mushrooms Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. » Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów spożywczych na rynek Singapuru, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo East Mushrooms Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN
East Mushrooms Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. » Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów spożywczych na rynek Korei Południowej, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo East Mushrooms Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN
East Mushrooms Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. » Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów spożywczych na rynek Indonezji, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo East Mushrooms Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN
Top